VESTLANDSMELDINGEN 2019

En perspektivmelding for Vestlandet

Perpektivmeldingen for Vestlandet ble publisert 19. februar 2019. Rapporten tar for seg Vestlandets unike fortrinn, hvilke muligheter og utfordringer regionen vil å møte, og hvordan vi best kan sikre at vi evner å utnytte potensialet som ligger i landsdelen.

Forord 1200x628

Kvifor treng vi Vestlandsmeldinga?

Vi som lever liva våre her på Vestlandet treng eit tydeleg bilete av kva for ressursar og moglegheiter som finst i vår region. Vi må vite kva me faktisk har. På same måte som vi treng å vite kva vi skal gjere med det vi ikkje har.

Nye næringer med kjent teknologi

Professor Scott Stern ved Massachussets Institute of Technology (M.I.T) er opptatt av Vestlandets mulighet for å benytte allerede eksisterende teknologi i nye og fremtidsrettede næringer.

Stegastein

Få et raskt overblikk!

Vestlandets utvikling vil defineres av globale megatrender og nasjonale rammebetingelser. Vi må løfte blikket og se hvordan regionen vår kan være en del av løsningen på nasjonale og globale utfordringer.

LAST NED VESTLANDSMELDINGEN

 Last ned hele Vestlandsmeldingen, en perspektivmelding for Vestlandet.

HVA MENER VESTLENDINGENE SELV OM FREMTIDEN?

Vi ønsker din mening om Vestlandsmeldingen! 

Send dine innspill til:

vestlandskonferansen@spv.no