Verden rundt for verdiskaping

– Vestlandet har unike fortrinn som hele verden kan nyte godt av, gitt at vi klarer å realisere regionens potensial sammen, sier Siren Sundland, konserndirektør i Sparebanken Vest og ansvarlig for Vestlandskonferansen.

Siren Sundland, Konserdirektør i Sparebanken Vest

Av: Sunniva L. Seterås

Vestlandskonferansen har som mål å være regionens viktigste møteplass og læringsarena, der målet er å inspirere til sterkere samarbeid på tvers av selskaper og sektorer.

– Programmet den 19. februar i Grieghallen tar deg med på bedriftsbesøk hos en rekke av verdens fremste fagmiljøer. Dette er årets viktigste studietur for alle som er opptatt av verdiskaping og velferd på Vestlandet, forteller Sundland.

På konferansen møter du innledere og case fra hele verden, og Vestlandet. Konferansen skal både vise frem mulighetene vi har i vår region, og samtidig peke på hvilke utfordringer som må løses i fellesskap for å realisere vårt potensial.

– Vi ønsker å lære av de beste, sier Sundland.

Lederskap og samarbeid
– For å posisjonere vestnorsk kompetanse enda tydeligere internasjonalt, vil det også kreve lederskap, samarbeid og handlekraft regionalt. Det er også en sentral del av programmet, sier Sundland.

Vestlandet en sterk posisjon når det gjelder fornybare løsninger innen maritim logistikk og transport, forteller Sundland.

– Befolkningsvekst og klimautfordringer skaper et stort behov for bærekraftig og næringsrik mat. Vestlandets marine næring vil kunne spille en helt sentral rolle og kunne bli verdens matfat, gitt at vi klarer å videreutvikle bærekraftige løsninger, sier hun.

Sammen gjør vi det bedre
Vestlandskonferansen er et initiativ fra Sparebanken Vest, og er et samarbeid med Bergen Næringsråd, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Vestlandsrådet og mediehusene Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Firda og Sunnmørsposten. Konferansen avholdes i 2019 for 20. gang.

Meld deg på Vestlandskonferansen 2019