Klyngesamarbeid til glede for kundene

– Samarbeid med NCE Finance Innovation gir allerede et svært kundevennlig resultat, sier Bjørg Marit Eknes, konserndirektør for Innovasjon og kundeopplevelse i Sparebanken Vest.

Av: Sunniva L. Seterås

Har du flere kontoer fordelt hos Vestlandstrioen Sbanken, Sogn og Fjordane Sparebank og Sparebanken Vest får du nå tilgang til kontoene dine i en av bankenes mobil- eller nettbank.

– NCE Finance Innovation har vært en svært viktig bidragsyter og tilrettelegger for arbeidet. Foreløpig er tre av bankene i klyngesamarbeidet med, men invitasjonen til alle klyngemedlemmene er åpen, forteller Eknes.

Innføringen av PSD2, eller EUs betalingstjenestedirektiv, i 2019 medfører at tredjeparter kan få tilgang til konto- og betalingsinformasjon fra banker og andre selskap der du er kunde, dersom du som kunde ønsker og godkjenner det.
For bankkundene innebærer samarbeidet enkel felles oversikt over alle kontoer og transaksjoner, selv om de har kontoer i ulike banker.

Flere større spinn-off-tjenester
– Læringen og kunnskapen vi har fått i samarbeidsprosjektet fra NCE Finance Innovation tar vi med oss videre ved utvikling av nye, større og kundevennlige tjenester, som Folio, Buffer og vår nye nasjonale mobilbank som lanseres i 2019, forteller Eknes.

Egen Fintech reise
Et av Fintech-klyngens første initiativ mot akademia er en helt ny Fintech MBA på Norges handelshøyskole (NHH). Studiet er direkte spunnet ut av NCE Finance Innvocation og FinTech-miljøet på Vestlandet. Eknes skal selv gjennomføre det nye masterstudiet som startet i desember.

– I den raske utviklingen trengs påfyll av ny kunnskap og nye verktøy, for å forstå endringer som skjer i markedet og se nye muligheter. Jeg gleder meg til faglig påfyll fra NHH, og ikke minst til diskusjoner og samhandling med studenter fra andre bedrifter og bransjer. Som leder for et av Vestlandets største IT-miljø, regner jeg også med å kunne bidra med noen gode læringscase i løpet av studiet, avslutter hun.

Fakta
Sparebanken Vest er en av initiativtakerne bak finansklyngen “NCE Finance Innovation”. Klyngen har 65 medlemmer og består av både små- og store aktører. I november fikk de tildelt status som “NorwegianCentre of Expertise» (NCE). Dette betyr at klyngen nå har gått fra å være FinTech-klynge på Vestlandet til å bli et nasjonalt senter for innovasjon og vekst som skal stimulere til økt innovasjon innenfor FinTech (finansteknologi) på nasjonalt nivå i Norge.

Nye Tjenester utviklet av Sparebanken Vest, inspirert av klyngesamarbeid:
Buffer er en innovativ tjeneste fra Sparebanken Vest for å gi gründere og småbedrifter lynrask tilgang til kapital.

Folio (FinTech-selskap),er en komplett nettjeneste for bank/regnskap basert på APIer levert av Sparebanken Vest.Sparebanken Vest