Det Største Skiftet

Deltakerinformasjon

Vestlandskonferansen har utvikla seg til å bli ein viktig, vestnorsk møteplass som samlar over 1500 deltakarar frå næringslivet, frå offentleg sektor, studentar og frå utdanningsinstitusjonane i regionen.

Årets konferanse har tittelen Det Største Skiftet og handlar om korleis vi kan skape heile 200 000 nye arbeidsplassar fram mot 2035, som opptrapping for å nå verdas klimamål.

Vi skal følgje vestnorske selskap på deira reise til Asia, og vi skal vise Det Største Skiftet sett frå Shenzhen: Det kinesiske svaret på Silicon Valley.

Vårt mål er at heile Vestlandsregionen skal vere godt representert i Grieghallen.

Vi ønskjer å samle menneske som er engasjerte i diskusjonen om korleis vi kan skape nye industrieventyr på Vestlandet. I februar i fjor møtte over 1500 deltakarar til Vestlandskonferansen. Energien i den fullsette salen gjorde inntrykk på alle oss som var der, og engasjementet rundt Vestlandsmeldinga har skapt nye prosjekt og partnarskap.

Årets konferanse legg fram eit nytt kapittel i Vestlandsmeldinga, og målet ligg fast: Vi skal knekke Vestlandskoden, saman.

For når alt kjem til alt:
Det Største Skiftet er oss!
Klarar vi å halde rett fokus, når det gjeld som mest?

Vestlandet treng deg i Grieghallen 03.03.2020

Web02
Web 04
Web03
Web 01

Sikre deg en plass på Vestlandskonferansen 2020!