Velkommen til Vestlandskonferansen

Vestlandet har vore landets viktigaste vekstmotor gjennom generasjonar.

No tvingar klimakrisa fram nye tankesett, nye løysingar og ny teknologi. 

Den internasjonale konkurransen om dei nye grøne verdikjedene som havvind og hydrogen er knallhard. Berre ein prosent av dagens eksport kjem frå fornybar energi eller leverandørar til fornybar energi. Samanliknar vi oss med Danmark,
er deira fornybar-eksport om lag ti gongar høgare enn vår!

Vi Vestlendinger byrjar å få skikkeleg dårleg tid.

No krevst eit kvantesprang.

Velkommen til Grieghallen 05.04.2022

TBR_3701 (1)
TBR_3701 (1)
TBR_3789
TBR_4465 (1)
fjorårets bilde

Sikre deg en plass på Vestlandskonferansen 2022!